Witamy na stronie Prodriver

Ruszamy z drugą edycją cyklu akcji profilaktycznych w Legionowie pn. "Legionowskie drogi bez promili": w ramach kampanii planujemy przeszkolić uczniów z legionowskich szkół oraz mieszkańców w zakresie zagrożeń ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w kontekście ruchu drogowego.

"Pomorskie drogi bez promili" - w ramach rozszerzania naszego ogólnopolskiego cyklu "Drogi bez promili" tym razem ruszamy z naszą kampanią nad morze.  

Żyrardowskie drogi bez promili

Żyrardów kolejnym miastem na mapie naszych działań na rzecz promowania trzeźwości i bezpieczeństwa na polskich drogach: startujemy z kampanią "Żyrardowskie drogi bez promili".

Wola kolejną dzielnicą Warszawy dołączającą do naszego cyklu "Drogi bez promili": "Warszawskie drogi bez promili na Woli - edycja 2022" to kolejna odsłona cyklu kampanii społecznej Fundacji Prodriver służącej edukowaniu i promowaniu trzeźwości na polskich drogach.

Ruszamy z II edycją kampanii edukacyjnej "Nowosądeckie drogi bez promili "

Ruszamy z II edycją kampanii edukacyjnej "Nowosądeckie drogi bez promili ": kampania odbędzie się w postaci jednodniowej akcji profilaktycznej promującej postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - w tym dopalaczy - oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (w skr. BRD) dla młodzieży szkolnej z terenu Miasta Nowego Sącza.

"Kujawsko-Pomorskie drogi bez promili"

Ruszamy z kampanią "Kujawsko-Pomorskie drogi bez promili". W jednej z toruńskich szkół będziemy uczyć młodzież nt. zagrożeń ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w kontekście poruszania się w ruchu drogowym.

Krakowskie drogi bez promili – IV edycja

Rozpoczynamy kolejną edycję akcji "Krakowskie drogi bez promili – IV edycja", która będzie kontynuacją cyklu służącego podnoszeniu wiedzy i świadomości wśród mieszkańców Krakowa wobec zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu w kontekście poruszania się w ruchu drogowym oraz promującej postawy społeczne sprzeciwiania się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających dla mieszkańców Krakowa.

Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka – III edycja

„Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka – III edycja” - ruszamy z kolejną edycją dla uczniów szkół z warszawskiej Białołęki - w tegorocznej edycji obejmiemy 4 placówki z terenu Dzielnicy kompleksowym programem w zakresie profilaktyki: BRD (bezpieczeństwa w ruchu drogowym) oraz zagrożeń ze spożywania alkoholu.

Warszawskie drogi bez promili w dzielnicy Ochota

Ochota kolejną dzielnicą m.st. Warszawy, w której gościmy z naszym cyklem zajęć profilaktycznych dla uczniów stołecznych szkół: realizacja kampanii „Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Ochota” odbędzie się w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1.

Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Mokotów

Mokotów kolejną dzielnicą na mapie m.st. Warszawy dołączającą do naszego cyklu kampanii promujących trzeźwość na drodze wśród młodzieży szkolnej w ramach "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Mokotów".

Strony