Kampania „Drogi bez promili”

Akcja realizowana przez Powiat Tarnowski i Fundację Prodriver promująca postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (w skr. BRD). Uczestnicy mogą skorzystać m.in. z: symulatora nauki bezpiecznej jazdy, symulatora dachowania, alkogogli, sfilmowanego doświadczenia porównującego jazdę na trzeźwo i po alkoholu, alkometru, prezentacji technik powstrzymywania pijanych kierowców, a także pokazu ratownictwa medycznego na drodze oraz pokazu użycia gaśnicy samochodowej.

Partnerami przedsięwzięcia są: Burmistrz Żabna Stanisław Kusior, Wójt Gminy Gromnik Bogdan Stasz, Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik, Wójt Wierzchosławic Zbigniew Drąg oraz Komenda Miejska Policji w Tarnowie.

Kampania jest realizowana w postaci cyklu wydarzeń organizowanych w czterech gminach powiatu z darmowym wstępem dla uczestników:

 

- 9 lipca – Pleśna: podczas XV Święta Owoców i Produktów Pszczelich,
- 22 lipca – Wierzchosławice: podczas Pikniku sportowego Sołectwa Wierzchosławice,
- 6 sierpnia – Żabno: podczas dni Żabna,
- 27 sierpnia – Gromnik: podczas Dożynek Powiatu Tarnowskiego.

 

Przejdź do fotogalerii: http://prodriver.org/content/kampania-%E2%80%9Edrogi-bez-promili%E2%80%9D-0