Kolejna odsłona kampanii "Drogi bez promili na Mazowszu"

Wracamy do województwa mazowieckiego z nowymi działaniami profilaktycznymi w ramach drugiej edycji akcji "Drogi bez promili na Mazowszu". W szkołach oraz w przestrzeni miejskiej z terenu realizacji projektu będziemy uczyć mieszkańców nt. zagrożeń ze spożywania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w kontekście poruszania się w ruchu drogowym.

        

  

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego