"Pomorskie drogi bez promili" - II edycja

W ramach rozszerzania naszego ogólnopolskiego cyklu "Drogi bez promili" kontunuujemy akcję "Pomorskie drogi bez promili" w ramach II edycji: na Wybrzeżu będziemy promować postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - w tym dopalaczy - oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dla młodzieży szkolnej.

 

Zadanie finansowane ze środków Województwa Pomorskiego