Ruszamy z IV edycją kampanii edukacyjnej "Nowosądeckie drogi bez promili"

Ruszamy z IV edycją kampanii edukacyjnej "Nowosądeckie drogi bez promili": kampania odbędzie się w postaci jednodniowej akcji profilaktycznej promującej postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - w tym dopalaczy - oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dla młodzieży szkolnej z ZSS w Nowym Sączu.

 

Projekt zrealizowany przy wsparciu Miasta Nowy Sącz